Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavujem podľa platného občianskeho zákonníka a podľa platného zákona na ochranu spotrebiteľa.

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje len na výrobnú a materiálovú vadu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie nesprávnym požívaním,nesprávnym zaobchádzaním,nesprávnym výberom,nedostatočným ošetrovaním,použitím za iným účelom ako je predmet použitia.Záruka sa taktiež nevzťahuje na mechanické poškodenie,opotrebenie materiálu spôsobené bežným používaním,predratie alebo pretrhnutie materiálu,úmyselné alebo neúmyselné poškodenie výrobku,poškodenie nešťastnou náhodou.

V prípade reklamácie tovar zašlite spolu z dokladom o kúpe a stručným popisom závady do sídla spoločnosti.

Reklamácie vybavujeme najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru.